• Size
 • 18-24 M
 • 12-18 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M

Basicxx Infant Boys White Shirt With Zip

SAR 44.0

 • Size
 • 18-24 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M

Basicxx Infant Boys Beige Long Sleeve Woven Shirt

SAR 39.0

 • Size
 • 18-24 M
 • 12-18 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M
17%
OFF

Basicxx Infant Boys Red Woven Shirt With Pocket

SAR 39.0 SAR 32.0 Red

 • Size
 • 18-24 M
 • 12-18 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M
17%
OFF

Basicxx Teen Boys Multi Woven Shirt With Pocket

SAR 39.0 SAR 32.0 Multi

 • Size
 • 18-24 M
 • 12-18 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M

Basicxx Infant Boys Blue Mandarin Collar Shirt

SAR 39.0

 • Size
 • 18-24 M
 • 12-18 M
 • 6-9 M

Basicxx Infant Boys White Embroidered Long Sleeve Shirt

SAR 39.0

 • Size
 • 18-24 M
 • 12-18 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M
13%
OFF

Basicxx Infant Boys Green Long Sleeve Checked Shirt

SAR 44.0 SAR 38.0 Green

 • Size
 • 9-12 M
 • 6-9 M
 • 18-24 M
 • 12-18 M

Basicxx Infant Boys Beige Floral Shirt

SAR 39.0

 • Size
 • 18-24 M
 • 12-18 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M
17%
OFF

Basicxx Infant Boys Multi Checked Shirt

SAR 39.0 SAR 32.0 Multi

 • Size
 • 18-24 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M

Basicxx Infant Boys Orange Striped Mandarin Collar Shirt

SAR 39.0

 • Size
 • 18-24 M
 • 12-18 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M

Basicxx Infant Boys Green Striped Mandarin Collar Shirt

SAR 34.0

 • Size
 • 18-24 M
 • 12-18 M
 • 9-12 M
 • 6-9 M
38%
OFF

Basicxx Infant Boys Blue Polo Shirt

SAR 39.0 SAR 24.0 Blue